تودلیجات

تودلی(آنچه در دل است و به آن فکر می کنی)+جات(پسوند جمع)

تودلیجات

تودلی(آنچه در دل است و به آن فکر می کنی)+جات(پسوند جمع)

۲۳ مهر ۹۷ ، ۰۰:۳۹

درد شیرین

اون جایی که با خودت بی رحم میشی تا بتونی خودت و نجات بدی...:))
موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۳
تو دلی